Om Crema

Velkommen til det lille kaffebrenneriet med den store smaken. Vi leverer spesialkaffe og setter ferskhet, kvalitet og leveringsdyktighet i høysetet. Vi er dedikerte og brenner for kaffe. Ulike kaffebønner med forskjellig opprinnelse har ulike egenskaper og hardhet. Derfor brenner vi dem individuelt for å få frem de spesielle egenskaper som kjennetegner det enkelte kaffeslag.

Håndverk

Kaffebrenning er et håndverk som krever mye testing, smaking og erfaring. Vi besøker plantasjer i flere land for å finne frem til kvaliteter som tilfredsstiller våre krav og norske kaffeelskeres smak.

Vi mottar utallige prøver av ubrent grønn kaffe til testing i vårt laboratorium – mange forkastes og noen godkjennes. Kun de beste blir innkjøpt for til slutt å nå frem til den kresne kaffedrikker.

Med to separate produksjonsanlegg kan vi produsere og pakke 5000 kg spesialkaffe pr dag.

Slik lages kaffen

Maskinene våre er såkalte trommelbrennere, som fungerer etter tradisjonelle prinsipper for fremstilling av spesialkaffe. En ”batch” eller brenneporsjon tar fra 15 til 18 minutter, i motsetning til større industrianlegg hvor brenningen er unnagjort på 5 minutter. Prinsippet med trommelbrenner ivaretar – etter vår mening og erfaring – spesialkaffens kvaliteter på den beste måten.

Metoden er mer tidkrevende og kostbar, og det er en av grunnene til at spesialkaffe er dyrere. Når bønnene brennes, dannes og frigjøres stoffer som gir kaffen sin spesielle smak. Hvis bønnene blir for mye brent, blir smaken bitter og stram, uten aroma og fylde. Hvis de blir for lite brent, utvikler ikke all aroma seg, og kaffen blir for svak. Vi har gjort det til vårt kjennetegn å brenne bønnene omsorgsfullt for å lokke fram den beste smaken og styrken i kaffen.

Etter brenning blandes noen kaffesorter etter våre resepter og blir til populære blandinger som Java-Mokka, Crema Continental foruten forskjellige espresso-blandinger. Andre slag selges rene og får gjerne navn etter plantasjen de kommer fra, såkalte ”single estate”.

Te

Vi importerer te fra alle verdenshjørner og på lik linje med kaffe er kvalitet i høysetet. Teproduksjon er langsomt håndverk.  Tebladene plukkes for hånd, deretter tørkes og lagres teen opp til 50 år. Når teen har kommet til Crema blandes den for hånd etter egne oppskrifter av temester Marenus.

Søtsaker

Her er det kvalitet og smak som avgjør hva vi tar inn i vårt sortiment. Det skal være noe du ikke finner overalt,  gode smaker, nytelse og fine gaver.

Crema Foundation

Dette er et hjelpeprosjekt for arbeiderne ved Balanoor Plantations i India. Det går ut på at 4 kr pr kg solgte kaffe fra denne plantasjen går tilbake til arbeiderne og deres familie.

Balanoor Plantations er en av våre gode leverandører av kvalitetskaffe som vi har handlet med i flere år. Vi besøker jevnlig plantasjen og har en nær relasjon med plantasjens eier. Ashok og hans sønn Rohan. Vi møter arbeiderne og har og har fått et spesielt godt forhold til disse menneskene som legger sin sjel i det produktet som vi senere foredler i vårt kaffebrenneri her i Sandefjord.

Plantasjen drives av meget seriøse eiere som har lagt forholdene til rette for sine ansatte med barnehage, skole og sykestue med egen lege og sykepleier.